UC

Belapp Voorkeuren

De voorkeuren van de kies-app verbeteren de gebruikerservaring verder door de mogelijkheid om hun kiesvoorkeuren te personaliseren en toont de kiezers die momenteel op het Androidtoestel geïnstalleerd zijn:

Dial Through      Dial Through

Dat wil zeggen dat gebruikers vooraf kunnen configureren dat, als zij ooit een oproep willen doen via welke methode dan ook, zij altijd via hun gewenste kiesapplicatie kunnen gaan.

'Toon Kiezer Apps' zal de gebruiker altijd vragen om te selecteren via welke app het gesprek moet worden gevoerd (dit is het standaardgedrag).

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.