UC

Contactpersoon Tik Gedrag

Stelt het gedrag in voor het selecteren van contacten:

Contact Tap Behaviour

Selecteer 'Kort tikken' en 'Lang tikken' om het gewenste gedrag te definiëren:

Kiezen via Vaste Telefoon:Selecteer deze optie om gesprekken te voeren vanaf de vaste telefoon.

*OPMERKING: Kies Korte of Lange Tik.

Kiezen via mobiel:Selecteer deze optie om direct met de GSM kiezer op onze telefoon te bellen.

*OPMERKING: Kies Korte of Lange Tik.

Doorkiezen via mobiel: Selecteer deze optie om te bellen via de telefooncentrale met behulp van de GSM-kiezer op uw telefoon.

*OPMERKING: Kies Korte of Lange Tik.

Vraag Altijd:Selecteer deze optie om altijd een menukeuze weer te geven bij het kiezen van een kiesbestemming.

*OPMERKING: Kies Korte of Lange Tik.

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.